Rytmika

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce.

 

Sensoplastyka

zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Mnogość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć. Specjalnie przygotowana i zabezpieczona sala pozwala na wybuch kreatywności dzieci. Mogą swobodnie się wybrudzić, poznać kształty i konsystencję używanych produktów. Podczas zajęć używane są tylko bezpieczne produkty. Celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów tak, aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie. Zajęcia prowadzone przez opiekunów raz w tygodniu.

 

Zajęcia plastyczne

są  jedną z ważniejszych form aktywności dzieci. Dają im one dużo radości. Dziecko manipuluje, ogląda, działa, komunikuje się z innymi, uczy się samodzielności, rozwija swoje naturalne zainteresowania, kształtuje osobowość, rozwija inwencję twórczą. Tworząc prace plastyczne najmłodsi rozwijają własną wyobraźnię i pomysłowość, ćwiczą motorykę małą, doznają silnych przeżyć, które nie są skutkiem wyłącznie samego działanie, ale wynikają z możliwości wyrażania własnych myśli i uczuć za pomocą różnorakich środków plastycznych.