Cennik żłobka 2024

do 31 grudnia 2022 roku

obowiązuje dotacja z Urzędu Miasta Krakowa w wysokości 1,70 h

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2024

W roku 2024 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielana jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

1) 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom prawnym za opiekę tzw. czesnego. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

2) 6 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).


Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.


Dotacja liczona jest według wzoru:
liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 3,50 zł.

Miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi średnio 735 zł oraz dodatkowo 1260 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10 godzin opieki dziennie).


W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-50-58.

 


 

Wpisowe

 

450 zł – jednorazowa wpłata przy podpisaniu umowy obejmująca:

 • ubezpieczenie dziecka NW na okres 1 roku
 • środki czystości
 • wyprawka plastyczna

100 zł – kontynuacja umowy

 


 

Czesne miesięczne

 

1790 zł — pobyt dziecka do 10 godzin dziennie. Obejmuje:

 • całodzienna opieka
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia plastyczne i muzyczne

1300 zł — pobyt dziecka do 5 godzin dziennie

 • opieka do 5 godzin dziennie
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia plastyczne i muzyczne

 


 

Zajęcia dodatkowo płatne

 

 • Ceramika
 • Teatrzyk
 • Wycieczki
 • J. angielski
 • Logopedia

 


 

Posiłki

 

17,60 — całodzienne żywienie

3,80 zł — śniadanie
10,50 – obiad
3,30 — podwieczorek

 

 


 

Zniżka dla rodzeństwa

 

Przy zapisie rodzeństwa zniżka 10% na drugie dziecko.

 


 

Konto

 

Wpłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na podany niżej nr konta:
04 1140 2004 0000 3502 7826 8408