INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Dzieci, u których po wcześniejszych badaniach mowy stwierdzono opóźnienia w rozwoju mowy oraz zaburzenia artykulacji zakwalifikowane są na terapię indywidualną.Podczas zajęć stymulowany jest rozwój zdolności językowych i kompetencji komunikacyjnych oraz prowadzona jest korekcja zaburzonych głosek. Ćwiczenia dostosowywane są do wieku i indywidualnych możliwości dziecka.

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb wychowanków, są to zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe, ogólnie usprawniające, relaksacyjne

 

TANIEC

Zajęcia prowadzone przez doświadczonego tancerza, na których dzieci uczą się prostych układów tanecznych, jak też podstawowych kroków wielu popularnych tańców. Odbywają się raz w tygodniu po 30 minut.

 

TEATRZYKI

Raz na miesiąc do przedszkola zapraszamy różne teatrzyki dla dzieci, jest to doskonała forma rozrywki dla najmłodszych.

 

AKADEMIA ODKRYWCÓW

To warsztaty prowadzone raz w miesiącu, podczas których dzieci mogą poczuć się jak prawdziwi odkrywcy świata, eksperymentują, tworzą, biorą czynny udział w procesie odkrywania i poznawania świata. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

 

BALET

Zajęcia wprowadzające dzieci w świat muzyki, tańca i baletu w sposób dostosowany do ich możliwości wiekowych. Wspaniała zabawa rozwijająca kreatywność, artystyczną wrażliwość, koordynację ruchową, poczucie rytmu i słuch muzyczny. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut.

 

BASEN

Zajęcia na basenie mają na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu. Ma na celu przygotowanie uczniów do właściwej nauki pływania. Zajęcia wyjazdowe

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

Zajęcia dodatkowe, na których dzieci wykonują wyjątkowe dzieła z przeróżnych materiałów: filcu, słoików, drucików kreatywnych,  skarpetek i wielu innych ciekawych materiałów. Zajęcia trwają około godziny i każdorazowo dzieci zabierają swoje wytwory do domu.

 

MINI JUDO

Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4 roku życia, odbywają się 1 raz w tygodniu na specjalnych matach, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów z odpowiednimi uprawnieniami. Zajęcia pomagają w rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauki zasad fair-play i współzawodnictwa.