Przedszkole

Pragniemy aby nasi Wychowankowie wzrastali w poczuciu własnej wartości i bezpieczeństwa. Aby rosła w nich pewność siebie, spontaniczność i nieskrępowana radość życia.

Szanujemy indywidualność każdego dziecka. Dlatego zadbamy o to, aby stworzyć dzieciom przestrzeń do bycia sobą. Pragniemy wyłuskiwać, rozbudzać i pielęgnować talenty Waszego dziecka. W naszym przedszkolu nikt nie będzie popędzany i zmuszany do niezdrowej rywalizacji, równocześnie szczególny nacisk położymy na wykształcenie u naszych wychowanków właściwych zachowań prospołecznych, i rozwój psychofizyczny. Jednocześnie jesteśmy świadomi naszej roli w wychowaniu dzieci przebywających w naszej placówce podopiecznych. Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami naszych wychowanków są ich rodzice, i to im przypada funkcja Pierwszych Opiekunów. Dlatego też, za niezwykle istotny uważamy dialog z Rodzicami naszych wychowanków. Będziemy pomocni w diagnozowaniu i rozwiązywaniu wszelkich problemów dzieci. Pamiętajmy wszyscy, że nie ma złych i niegrzecznych dzieci - są tylko takie, które nie zawsze potrafią powiedzieć czego im potrzeba. Wszelkie działania edukacyjne w naszym przedszkolu staramy się wprowadzać poprzez zabawę. Wszak zabawa to "praca" dla naszych pociech i to właśnie podczas zabawy są one w stanie najwięcej uzyskać dla siebie.

Aktualności