6.00-8.45 – Schodzenie się dzieci w bawialni (grupy łączone przedszkole, żłobek)
Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci , rozmowy zaspokajające ciekawość
dziecka na tematy zgodne z ich zainteresowaniami, rozwijające umiejętność prowadzenia dialogu.


8.45-9.00 – Powitanie, czynności organizacyjno-porządkowe przed śniadaniem


9.00-9.05 – Czynności higieniczne


9.05-9.20 – Śniadanie


9.20-9.30 – Rozchodzenie się dzieci do swoich sal


9.30- 9.45  -Poranna gimnastyka


9.45-10.15 – Zajęcia dodatkowe (rytmika, dogoterapia, j.angielski).


10.15-11.30 – Sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela , wynikające z realizowania zadań realizowanych w podstawie programowej zgodne z wybranym programem nauczania, praca w książkach. Indywidualna lub zespołowa praca: stymulacyjna, korekcyjna, kompensacyjna wynikająca z zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych dzieci.


11.30-11.45 – Czynności organizacyjno-porządkowe przed obiadem


11.45-12.00 – Czynności higieniczne


12.00-12.30 – Obiad- II danie


12.30-14.00 – Leżakowanie(czytanie bajek , słuchanie muzyki relaksacyjnej)


14.00-14.30 – Obiad- Zupa


14.30-14.45 – Czynności higieniczne


14.45-15.15 – Łączenie grup, zabawy dowolne


15.15-15.30 – Podwieczorek


15.30-18.00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Czytanie książek, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.